naar hoofdtekst gaan

De printer drukt niet af

 1. Controle 1 Zorg dat de printer is ingeschakeld.

  Zorg dat de statusbalk of het LCD-scherm is verlicht.

  Als dit niet het geval is, controleert u of de printer goed is aangesloten en drukt u op de knop AAN (ON) om deze in te schakelen.

  Opmerking

  • Als u omvangrijke gegevens afdrukt, zoals foto's of andere afbeeldingen, kan het langer duren voordat het afdrukken wordt gestart. Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.

 2. Controle 2 Zorg dat de cassette juist is geplaatst.

  Als zich een voorwerp onder de printer bevindt, kan de cassette niet correct worden geplaatst en wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd.

  Zorg dat er geen voorwerpen onder de printer zijn en druk de cassette horizontaal in de printer totdat deze stopt.

 3. Controle 3 Controleer of de printer goed is aangesloten op de computer.

  Als u een USB-kabel gebruikt, moet u controleren of deze goed is aangesloten op de printer en de computer. Als de USB-kabel goed is aangesloten, controleert u het volgende:

  • Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, koppelt u dit los, sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer en probeert u opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de leverancier van het doorschakelapparaat.

  • Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

  Als u de printer via een LAN gebruikt, controleert u of de printer correct is ingesteld voor gebruik via het netwerk.

  Opmerking

 4. Controle 4 Zorg dat de papierinstellingen overeenkomen met de gegevens die zijn ingesteld voor de achterste lade of cassette.

  Als de papierinstellingen niet overeenkomen met de gegevens die zijn ingesteld voor de achterste lade of de cassette, wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om het probleem op te lossen.

  Opmerking

 5. Controle 5 Als u afdrukt vanaf een computer, verwijdert u vastgelopen taken in de afdrukwachtrij.

 6. Controle 6 Is het printerstuurprogramma van de printer geselecteerd wanneer u afdrukt?

  De printer drukt niet goed af als u een printerstuurprogramma voor een andere printer gebruikt.

  • Voor Windows:

   Controleer of "Canon XXX series" (waarbij "XXX" de naam van uw printer is) is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

   Opmerking

   • Als meerdere printers op de computer zijn geregistreerd, stelt u uw printer in als standaardprinter om deze standaard te laten selecteren.

  • Voor macOS:

   Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer in het dialoogvenster Afdrukken.

   Opmerking

   • Als meerdere printers op de computer zijn geregistreerd, selecteert u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer) > Systeemvoorkeuren (System Preferences) > Printers en scanners (Printers & Scanners) voor een printer om deze als standaardprinter in te stellen.

 7. Controle 7 Wilt u een groot gegevensbestand afdrukken? (Windows)

  Als u een groot gegevensbestand wilt afdrukken, duurt het lange tijd voordat het afdrukken wordt gestart.

  Selecteer Aan (On) bij Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss) als de printer niet met afdrukken begint nadat u een bepaalde tijd hebt gewacht.

  Raadpleeg Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling voor meer informatie.

  Belangrijk

  • Als u Aan (On) selecteert bij Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss), kan de afdrukkwaliteit afnemen.

  • Nadat het afdrukken is voltooid, selecteert u Uit (Off) bij Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss).

 8. Controle 8 Start de computer opnieuw op als u afdrukt vanaf een computer.

  Start de computer opnieuw op en probeer nogmaals af te drukken.