naar hoofdtekst gaan

Hiermee maakt u verbinding met een andere computer via een LAN/wijzigt u de verbinding van USB in LAN

Als u een extra computer met de printer wilt verbinden via een LAN of als u de verbinding wilt wijzigen van USB in LAN, klikt u hier en voert u de installatie uit.