naar hoofdtekst gaan

Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat (Wi-Fi)

Hieronder volgen de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u rechtstreeks vanaf een PictBridge-compatibel apparaat (Wi-Fi) afdrukt, evenals de maatregelen die u kunt nemen om de problemen op te lossen.

Opmerking

  • In dit gedeelte worden de fouten beschreven die kunnen worden weergegeven op PictBridge-compatibele apparaten (Wi-Fi) van het merk Canon. De foutberichten en procedures kunnen afwijken, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Controleer bij fouten op een PictBridge-compatibel apparaat (Wi-Fi) van een ander merk dan Canon welke ondersteuningscode (foutnummer) op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

  • Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het PictBridge-compatibele apparaat (Wi-Fi) voor informatie over de fouten die op dit apparaat worden weergegeven en de bijbehorende oplossingen. Neem contact op met de fabrikant voor andere problemen met het apparaat.

Foutbericht op een PictBridge-compatibel apparaat (Wi-Fi)

Wat te doen

Printer bezig

Als de printer afdrukt vanaf de computer of bezig is met opwarmen, wacht u totdat deze gereed is.

Als u papiergegevens registreert, moet u dit voltooien.

De printer begint automatisch met afdrukken zodra de afdruktaak is voltooid.

Controleer in andere gevallen dan de bovenstaande de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de nodige maatregelen om het probleem op te lossen.

Geen papier

Plaats papier en selecteer Doorgaan (Continue) op het scherm van het PictBridge-compatibele apparaat (Wi-Fi) of druk op de knop OK op de printer.

Papierfout

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

Papierstoring

Selecteer Stoppen (Stop) op het scherm van het PictBridge-compatibele apparaat (Wi-Fi) om te stoppen met afdrukken.

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en de staat van het vastgelopen papier en verwijder het papier op juiste wijze.

Plaats vervolgens nieuw papier en probeer opnieuw af te drukken.

Printerklep open

Sluit de scaneenheid / klep van de printer.

Geen printkop

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

Afvaltank vol / Absorptiekussen inkt vol

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

Geen inkt / Fout met inktcassette

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

Hardwarefout

Controleer de ondersteuningscode op het LCD-scherm van de printer en neem de benodigde maatregelen om het probleem op te lossen.

Printerfout

Er is mogelijk een fout opgetreden die reparatie noodzakelijk maakt.

Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Sluit de printer opnieuw aan zet schakel hem weer in.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.