ER001

Zoznam kódov podpory

Keď sa vyskytne chyba, na displeji LCD a na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory.

„Kód podpory“ predstavuje číslo chyby a zobrazuje sa spoločne s chybovým hlásením.

Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte kód podpory na displeji LCD alebo obrazovke počítača a vykonajte príslušné kroky.

Kód podpory zobrazený na displeji LCD a na obrazovke počítača

Informácie o kóde podpory pre zaseknutie papiera nájdete aj v časti Zoznam kódov podpory (pri zaseknutí papiera).

Na začiatok strany