preskočiť na hlavný text

Zoznam kódov podpory pre chyby(MX491 MX492 MX494 MX495 MX496 MX497 MX498 MX499)

Keď sa vyskytne chyba, na displeji LCD a na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory.

„Kód podpory“ predstavuje číslo chyby a zobrazuje sa spoločne s chybovým hlásením.

Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte kód podpory na displeji LCD alebo obrazovke počítača a vykonajte príslušné kroky.

Kód podpory zobrazený na displeji LCD a na obrazovke počítača

Informácie o kóde podpory pre zaseknutie papiera nájdete aj v časti Zoznam kódov podpory pre chyby (pri zaseknutí papiera).