ana metne atla

1475

Nedeni

Aynı renkte birden fazla kartuş takılmıştır.

Ne Yapacağım

Kartuşu doğru konumda takın.