ข้ามไปยังข้อความหลัก

1470

สาเหตุ

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ต้องทำ

เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ จากนั้นดันฝาครอบล็อกคาร์ทริดขึ้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งคาร์ทริดอย่างถูกต้อง

อีกวิธีหนึ่ง ให้กดปุ่มเชื่อมจนกระทั่งล็อกเข้าที่

หลังจากนั้น ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

ข้อสำคัญ

  • เอาป้ายสีส้มและเทปป้องกันของคาร์ทริดออกเพื่อติดตั้ง